Ng Yuen-Jun


Film Credits

豬標一族 (1990)
as Insp. Ho Chin Chiu
龍之爭霸 (1989)
as
Tough Ninja: The Shadow Warrior (1982)
as
Shou xing di yu nu (1982)
as
Hei xi yi (1981)
as Xiao Ruo Yu
飛屍 (1981)
as Thief Zhao Ke
A Bride's Nightmare (1981)
as
连城诀 (1980)
as Ti Yuen
唐山五虎 (1979)
as Ah Chi
佛家小子 (1979)
as Crazy Kid
愛奴 (1972)
as Wu's thug